04_BLAD_Buitenvoorde_Vogelvlucht_02

Collectief Wonen Buitenvoorde

Buitenvoorde ligt op de overgang tussen strandvlaktes en strandwallen. Op macro- en microniveau zal dit project het karakter van het gebied ondersteunen.

read more
10_BLAD_Buitenvoorde_on-site_1200
02_BLAD_Buitenvoorde_landschappelijke-context
07_BLAD_Buitenvoorde-maquette-02
03_BLAD_buitenvoorde-plankaart
06_BLAD_Buitenvoorde-aan-water
08_BLAD_Buitenvoorde-maquette-03
05_BLAD_Buitenvoorde-maquette-01
04_BLAD_Buitenvoorde_Vogelvlucht_02

Collectief Wonen Buitenvoorde

Buitenvoorde ligt op de overgang tussen strandvlaktes en strandwallen. Op macro- en microniveau zal dit project het karakter van het gebied ondersteunen.

read more
10_BLAD_Buitenvoorde_on-site_1200
02_BLAD_Buitenvoorde_landschappelijke-context
07_BLAD_Buitenvoorde-maquette-02
03_BLAD_buitenvoorde-plankaart
06_BLAD_Buitenvoorde-aan-water
08_BLAD_Buitenvoorde-maquette-03
05_BLAD_Buitenvoorde-maquette-01

Collectief wonen Buitenvoorde

Fase: Tender, SO, VO+, uitwerking

Partner: Andrew van Egmond

Opdrachtgever: Blauwhoed

Jaar: 2016-present

 

Samen met Blauwhoed Ontwikkeling en Andrew van Egmond won BLAD de tender om tien woningen in het landschap te realiseren. Het exemplarische strandwallenlandschap is een onderscheidend kenmerk van de Duivenvoorde Corridor. In het coulisselandschap is een hoofdrol weggelegd voor een aaneenschakeling van landschappelijke kamers, die zijn gevormd door bosvolumes en lanen. Doorzichten en zichtlijnen dragen bij aan de waarde van deze regio, samen met het plaatselijke ecologische, cultuurhistorische en recreatieve netwerk.

Buitenvoorde ligt op de overgang tussen strand en strandwallen. Op macro- en microniveau zal deze ruimte significant bijdragen aan het ondersteunen van het idyllische karakter van het hele gebied. Buitenvoorde zal transformeren naar een woon- en recreatiegebied met een hoge natuurwaarde en krachtige band met z’n cultuurhistorische achtergrond, de context van de ligging en het landschap gedefinieerd door de strandwallen. Het verbinden van al deze losse elementen was de inspiratie voor het ruimtelijke ontwerp, dat de creatie van een onvergelijkbare plek voor ogen heeft. De locatie zou een open karakter moeten hebben, die de mogelijkheid zou moeten bieden om zowel fysiek als visueel te kunnen genieten. Een gebied dat daadwerkelijk verbonden is met wijdere omgeving en dat de historische zichtassen eert. Alles bij elkaar zou dat moeten staan voor ontdekking en avontuur. Het doel van BLAD was om het belang van het onderliggende, natuurlijke landschap te benadrukken en dat ook als uitgangspunt te benutten. Deze visie zorgde was uiteindelijk de belangrijkste reden dat de tender aan onze partners en ons is gegund.

Met de cultuurhistorie in het achterhoofd kun je hier veel zichtlijnen en assen herkennen of ontdekken. Een van de belangrijkste is die richting het kasteel van Duivenvoorde. Een andere biedt uitzichten op buitenplaats Noorthey die Buitenvoorde ‘doorsnijden’. Om deze as te versterken, bestempelden we dit deel van de ruimte als het collectieve hart van het hele gebied. De weg naar Buitenvoorde zal een voorspel zijn op de volledige ervaring. Met speelse zichtlijnen en sturing van de perceptie op de schoonheid van het landschap en z’n natuurlijke en culturele geschiedenis. In contrast met de indrukwekkende laan naar kasteel Duivenvoorde is de Noortheylaan een landweg die compleet is vervlochten met het landschap. In combinatie met de bepalende zichtlijn naar buitenplaats Noorthey en het benadrukken van de as, zullen we een unieke ruimte creëren.

Buitenvoorde gaat mee met de diversiteit van het gebied. Behalve de zichtlijnen biedt een variatie in de vegetatie één van de manieren om het landschap te beleven. Daarom benadrukken we het hoogteverschil tussen de hogere strandwallen en de lagere stranden zelf. Typerende beplanting met beuken, eiken en een onderbegroeiing van weelderige hulst en stinsenplanten zorgt voor een verbinding met het karakter van een buitenplaats als Noorthey. De beplanting vormt een natuurlijke afscheiding met Buitenvoorde. In het lagere deel van de locatie introduceren we nieuwere iteraties van bestaande typologieën: een jong bos elzen en berken, geïnspireerd op het Herstelbos ten noorden van de spoorlijn. Naast de jonge beplanting zijn open velden gepland. Die zullen voor het water dienen als buffer en hebben bovendien een filterende functie.