AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-01
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-14

AMC Health Park

Ons ontwerp begon met het verbinden van mensen met de poldersystematiek dat er ooit was.

read more
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-06
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-05
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-11
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-15
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-10
02_BLAD_AMC-visualisatie
20210324_SB_amc_012_final-web
20210324_SB_amc_022_final-web
20210108_SB_AMC_008_final5
20210108_SB_AMC_014_final7
04_BLAD_AMC baseplan tender
090_BLAD_AMC-typology
03_BLAD_AMC-visualisatie
09_BLAD_AMC model
01_BLAD_AMC bestaande situatie
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-01
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-14

AMC Health Park

Ons ontwerp begon met het verbinden van mensen met de poldersystematiek dat er ooit was.

read more
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-06
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-05
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-11
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-15
AMC Health Park - Angelina Nikolayeva-10
02_BLAD_AMC-visualisatie
20210324_SB_amc_012_final-web
20210324_SB_amc_022_final-web
20210108_SB_AMC_008_final5
20210108_SB_AMC_014_final7
04_BLAD_AMC baseplan tender
090_BLAD_AMC-typology
03_BLAD_AMC-visualisatie
09_BLAD_AMC model
01_BLAD_AMC bestaande situatie

AMC Heath Park

Fase: Winnende tender, SO, VO, DO en Bestek

Partner: Studio Nuy van Noort, Temp Architecture, Gryllus Advies

Opdrachtgever: Amsterdam UMC

Jaar: 2017 – 2022

Fotografie: MWA Hart Nibbrig Photography , Mike Wissing

De huidige situatie van het AMC kenmerkt zich door een introvert en gesloten karakter. Het AMC als instelling wenst een betekenisvolle inbedding en publieke zichtbaarheid in de omgeving. Dit kan alleen worden bewerkstelligd door architectuur en landschap als één te zien. Wij van studio BLAD zijn geïnspireerd door het onderliggende- en omliggende landschap, van oudsher open polders, met bijzondere karakteristieken. Lange lijnen, krachtige verdwijnpunten, een ogenschijnlijke eenvoud maar toch een enorme onderlinge diversiteit. Dit open en weidse gevoel willen we terug brengen in het entreegebied. Door het onderliggende landschap als inspiratie te gebruiken creëren we een welkom en open entree voor het AMC.

Lange lijnen vormen het entreegebied zoals de sloten dit doen in de polder, het vormt de basis voor het orthogonale polder park. Met watergangen, wadi’s en bomenrijen worden de lange lijnen geaccentueerd. De wadi’s lopen door zowel het parkeergebied als het park en worden aangeplant met inheemse soorten die vocht tot zich nemen en vasthouden. Waar in de huidige situatie het meerendeel van het “schone” hemelwater het riool ingaat ontneemt het park de piekbelasting tijdens grote regenbuien en hoeft het regenwater niet gezuiverd te worden. Dit samen met een permeabele bodem en meerdere dammetjes moet het water zo maximaal mogelijk in het gebied vasthouden. Het water in de watergangen staat in beweging, welke positief zal bijdragen om het hemelwater te zuiveren.

De drukte en hectiek die in de stad en bij een Academisch Medisch Ziekenhuis als het AMC wordt ervaren is enorm. Het nieuwe entreegebied onttrekt zich aan de hectiek, en versterkt het gevoel van de polder. Het creëert een gevoel van rust, openheid, waar men in alle rust kan verblijven. Het sortiment van vegetatie volgt de orthogonale structuur van het park: met lange lijnen en geometrische velden wordt de orthogonale basis van het park bestendigd. Bij de keuzen voor de vegetatie is vooral gelet op een gevarieerde beleving van de seizoenen en wordt er gespeeld met inheemse soorten zoals (voor de bomen) Elzen en Knotwilgen.

In overleg met deskundigen van het AMC (o.a. fysiotherapie) zijn de paden geoptimaliseerd voor herstel en revalidatie. Meerdere routes zijn uitgezet over verschillende materialen van diverse texturen en afwerkingen.

In maart 2017 werd de prijsvraag uitgeschreven voor de herontwikkeling van het voorterrein en de entree van het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. De prijsvraag vond plaats in twee ronden, meerdere ontwerpteams dienden een visie in voor de eerste ronde en in mei selecteerde de jury vijf visies voor de uitwerking in de tweede ronde. In samenwerking met Nuy & van Noort – Temp architecten is het plan AMC Health Park geselecteerd als winnend plan.