_BLAD_web_L_Reilinghplein5

Dokter Reilinghplein & Stationsweg, Leerdam

Het plein wordt getransformeerd naar een stedelijk plein met een groene identiteit gekoppeld aan het omliggende landschap.

read more
_BLAD_web_P_reilinghplein8
_BLAD_web_L_Reilinghplein2
_BLAD_web_P_reilinghplein5
_BLAD_web_L_Reilinghplein3
_BLAD_web_P_reilinghplein2
_BLAD_web_L_Reilinghplein
_BLAD_web_P_reilinghplein7
_BLAD_web_L_Reilinghplein6
_BLAD_web_P_reilinghplein10
_BLAD_web_P_reilinghplein4
_BLAD_web_L_Reilinghplein7
_BLAD_web_P_reilinghplein3
_BLAD_web_L_Reilinghplein8
_BLAD_web_L_Reilinghplein4
_BLAD_web_L_Reilinghplein14
_BLAD_web_P_reilinghplein11
_BLAD_web_L_Reilinghplein9
_BLAD_web_L_Reilinghplein10
_BLAD_web_L_Reilinghplein15
_BLAD_web_L_Reilinghplein11
_BLAD_web_P_reilinghplein15
_BLAD_web_P_reilinghplein
_BLAD_web_P_reilinghplein6
_BLAD_web_P_reilinghplein14
_BLAD_web_P_reilinghplein9
_BLAD_web_P_reilinghplein13
_BLAD_web_P_reilinghplein12
_BLAD_web_L_Reilinghplein12
_BLAD_web_L_Reilinghplein13
064_BLAD_Reilinghplein-Visual-01
06_BLAD_Reilinghplein_Plankaart_01
02_BLAD_RpelinVO-model
11_BLAD_Rplein_visual02A
09_BLAD_Rplein-popup
07_BLAD_Rplein_gevel-popup
08_BLAD_Rplein-popup
04_BLAD_rplein_huidige-situatie-02
05_BLAD_huidige-situatie-01
_BLAD_web_L_Reilinghplein5

Dokter Reilinghplein & Stationsweg, Leerdam

Het plein wordt getransformeerd naar een stedelijk plein met een groene identiteit gekoppeld aan het omliggende landschap.

read more
_BLAD_web_P_reilinghplein8
_BLAD_web_L_Reilinghplein2
_BLAD_web_P_reilinghplein5
_BLAD_web_L_Reilinghplein3
_BLAD_web_P_reilinghplein2
_BLAD_web_L_Reilinghplein
_BLAD_web_P_reilinghplein7
_BLAD_web_L_Reilinghplein6
_BLAD_web_P_reilinghplein10
_BLAD_web_P_reilinghplein4
_BLAD_web_L_Reilinghplein7
_BLAD_web_P_reilinghplein3
_BLAD_web_L_Reilinghplein8
_BLAD_web_L_Reilinghplein4
_BLAD_web_L_Reilinghplein14
_BLAD_web_P_reilinghplein11
_BLAD_web_L_Reilinghplein9
_BLAD_web_L_Reilinghplein10
_BLAD_web_L_Reilinghplein15
_BLAD_web_L_Reilinghplein11
_BLAD_web_P_reilinghplein15
_BLAD_web_P_reilinghplein
_BLAD_web_P_reilinghplein6
_BLAD_web_P_reilinghplein14
_BLAD_web_P_reilinghplein9
_BLAD_web_P_reilinghplein13
_BLAD_web_P_reilinghplein12
_BLAD_web_L_Reilinghplein12
_BLAD_web_L_Reilinghplein13
064_BLAD_Reilinghplein-Visual-01
06_BLAD_Reilinghplein_Plankaart_01
02_BLAD_RpelinVO-model
11_BLAD_Rplein_visual02A
09_BLAD_Rplein-popup
07_BLAD_Rplein_gevel-popup
08_BLAD_Rplein-popup
04_BLAD_rplein_huidige-situatie-02
05_BLAD_huidige-situatie-01

Dokter Reilinghplein Leerdam

Fase: SO, Pop-up Expositie, VO, Bouwteam

Partner: Marijke de Goey

Opdrachtgever: Gemeente Vijfheerenlanden

Jaar: 2016-present

Fotografie: Angelina Nikolayeva, MWA Hart Nibbrig Photography

 

Twee krachtige landschappelijke structuren karakteriseren de omgeving van Leerdam. De meanderende rivier de Linge schept kenmerkende oeverwallen en lager gelegen kommen. Deze kommen zijn vooral natte weides, begrensd door de Diefdijk, die onderdeel is van de Hollandse Waterlinie. De bouwkernen vind je op de hoger gelegen oeverwallen. De boomgaarden van de Betuwe zijn meer naar het Oosten. Samen vormen deze karakteristieken voor het ruimtelijk ontwerp van het toekomstige Dokter Reilinghplein.

Voor een middelgrote stad als Leerdam is het van het grootste belang om haar onmiskenbare identiteit te laten zien om zich zo van andere gemeenten te onderscheiden. Associaties van Leerdam als de ‘Glasstad’ zijn snel gemaakt. Pas op het tweede gezicht is er aandacht voor het potente landschap eromheen. De strijd tegen de rivier en het water van de Hollandse Waterlinie heeft z’n sporen nagelaten. We zijn er sterk van overtuigd dat mensen in de gelegenheid zouden moeten zijn het onderliggende landschap op een ‘onbewuste’ manier te ervaren. Dat kunnen we bereiken met een benadering op maat, die altijd een scherp oog houdt op de details die bepalend zijn voor het uiteindelijke resultaat en de gebruiksvriendelijkheid ervan.

Ons idee is om het Dokter Reilinghplein te transformeren naar een stedelijk plein met zijn eigen overtuigende identiteit, die wordt gevormd door de opvallende omgeving. Om de inwoners van Leerdam kennis te laten maken met het onderliggende landschap en ze door het creatieve proces van herontwerp van de locatie heen te leiden, organiseerden we een pop-ip tentoonstelling. De expositie werd georganiseerd in twee opeenvolgende weekends in een leegstaand gebouw aan het plein en mensen werden van harte uitgenodigd om zelf een kijkje te komen nemen. We betrokken burgers in open dialoog bij de visie op en specifieke keuzes voor de ruimte. Bezoekers konden onze plannen voor het plein zelf ervaren middels 360º visuals, gepresenteerd via VR-brillen.

49 Neongeheimen door de Amsterdamse kunstenaar M. de Goey is het huidige kunstwerk op de locatie. Samen met de kunstwerk vormt het plein de toegang naar de historische binnenstad van Leerdam. De locatie zal een duidelijke identiteit krijgen als een eigen plek met een krachtige, lineair grafisch ontwerp, dat z’n oorsprong heeft in de onmiddellijke stedelijke context en de kunstwerk van De Goey. De gekozen beplanting is gebaseerd op een abstractie van het omliggende landschap. Deze keuze resulteert in een contrast tussen de pleinvloer en de weelderige ‘inheemse’ vegetatie. Door ze nadrukkelijk te combineren, zijn deze contrasten makkelijker te ‘lezen’ door de gebruikers van het plein. De verschillende elementen zullen elkaar op het eerste gezicht lijken tegen te spreken. Door ze de kans te geven, zullen ze in de beleving van mensen samensmelten en zo een sterke band scheppen tussen het onderliggende landschap en de stedelijke omgeving erboven.