_BLAD_Cederlaan_plein_Web

Drukkerijkwartier Eindhoven

Het transformeren van een industrieel perceel tot een nieuw bloeiend stadsdeel.

Lees meer
_BLAD_Cederlaan_straat_Web
_153_L116_BLAD_Cederlaan_500_V04_Web
_BLAD_Cederlaan_0365_Web
_BLAD_Cederlaan_0375_Web
_BLAD_Cederlaan_plein_Web

Drukkerijkwartier Eindhoven

Het transformeren van een industrieel perceel tot een nieuw bloeiend stadsdeel.

Lees meer
_BLAD_Cederlaan_straat_Web
_153_L116_BLAD_Cederlaan_500_V04_Web
_BLAD_Cederlaan_0365_Web
_BLAD_Cederlaan_0375_Web

Het transformeren van een industrieel perceel tot een nieuw bloeiend stadsdeel.

Fase: SO, VO, DO

Partner: AWG architecten, Tom van Tuijn Stedenbouw

Opdrachtgever: BPD Ontwikkeling

De Cederlaan vervult een belangrijke plek binnen de ring van Eindhoven. Een plek met een waardevolle historie die verbonden is met Eindhoven. Publieke (woon)ruimte als het toekomstig Drukkerijkwartier zijn essentieel in het stedelijke weefsel. Om aantrekkelijk te worden en/of te blijven voor inwoners is een goed functionerende en esthetisch verantwoorde publieke ruimte van steeds groter maatschappelijk belang.

 

Het onderzoeken van de identiteit van de plek en deze versterken met architectonische ingrepen behoort tot de kwaliteiten van de ontwerpen van studio BLAD. Graag werken we zij aan zij met ontwikkelaar BPD, Tom van Tuijn Stedenbouw en AWG architecten aan een hoogwaardige buitenruimte die past in de context en een dialoog aangaat met gebruiker en het onderliggende landschap. 

De opgestelde ambities en sfeer in het gebiedsconcept voor de stedenbouwkundige opzet met bijbehorende ruimtes is doordacht en passend voor het projectgebied. We gaan zorgvuldig om met het gedane werk en de waardevolle stappen die zijn gemaakt. Met het toevoegen van de lezing van het landschap en uitkomende ruimtelijke input voor het Drukkerijkwartier is het ontwerpvoorstel gevormd. 

De lezing van het landschap bieden een aantal pijlers voor de visie op het gebied. Deze pijlers sluiten als vanzelfsprekend aan op de gebiedsvisie, landschappelijke context en direct omgeving.  Het Drukkerij Kwartier wordt opgespannen tussen de Cederlaan, het woonbedrijf, Kreugelstraat en de bebouwing aan de Schootsestraat. Het toekomstige woonmilieu krijgt een duidelijke identiteit als hedendaagse vertaling van het omliggende landschap en de voormalige industriële functie. Deze twee gegevens zijn meegenomen in het gehele ontwerp voor de buitenruimte. Met deze twee contrasten onstaat een leesbaar en helder  vormgegeven openbare ruimte, we noemen deze het dynamische- en statisch landschap. 

Het statische landschap representeert de voormalige industriële functie die de drukkerij had. Een harde verschijningsvorm met een heldere structuur in de vorm van een grid. Ondanks deze harde verschijningsvorm heeft het toch een link met het omliggende landshap. 

Het verhaal van het omliggend landschap willen we terug laten komen rond, op en in de (openbare) ruimte van de Cederlaan. Daarnaast heeft de locatie een verbinding met het omliggende landschap wat op eerste oog niet direct opvalt. De voormalige drukkerij op deze plek heeft een historie en verteld een verhaal. Het gebruik van de drukkerij kon nooit plaatsvinden zonder het landschap. 

Het maken van papier kan enkel uit een aantal soorten bomen die hier geschikt voor zijn. Enerzijds hardhout anderzijds zachthout. De connectie tussen het gebruik van de plek en het gebruik van het omliggende landschap bied de basis voor het verhalende landschap.