_BLAD_web_Ichtegem15

Pompentoren Ichtegem

Vanuit het team Vlaams Bouwmeester is een competitie uitgeschreven voor enkele uitkijktorens binnen het project Horizon 2025.

read more
_BLAD_web_Ichtegem4
_BLAD_web_Ichtegem17
_BLAD_web_Ichtegem2
_BLAD_web_Ichtegem9
_BLAD_web_Ichtegem14
_BLAD_web_Ichtegem16
_BLAD_web_Ichtegem5
_BLAD_web_Ichtegem13
_BLAD_web_Ichtegem12
_BLAD_web_Ichtegem11
_BLAD_web_Ichtegem10
_BLAD_web_Ichtegem8
_BLAD_web_Ichtegem7
_BLAD_web_Ichtegem6
_BLAD_web_Ichtegem3
_BLAD_web_Ichtegem
08_BLAD_Ichtegem_lakmoestest
.1727_180417 WG Concepttekeningen_tekst-VWTMP
07_BLAD_Ichtegem visual 03_workshop
_BLAD_web_Ichtegem15

Pompentoren Ichtegem

Vanuit het team Vlaams Bouwmeester is een competitie uitgeschreven voor enkele uitkijktorens binnen het project Horizon 2025.

read more
_BLAD_web_Ichtegem4
_BLAD_web_Ichtegem17
_BLAD_web_Ichtegem2
_BLAD_web_Ichtegem9
_BLAD_web_Ichtegem14
_BLAD_web_Ichtegem16
_BLAD_web_Ichtegem5
_BLAD_web_Ichtegem13
_BLAD_web_Ichtegem12
_BLAD_web_Ichtegem11
_BLAD_web_Ichtegem10
_BLAD_web_Ichtegem8
_BLAD_web_Ichtegem7
_BLAD_web_Ichtegem6
_BLAD_web_Ichtegem3
_BLAD_web_Ichtegem
08_BLAD_Ichtegem_lakmoestest
.1727_180417 WG Concepttekeningen_tekst-VWTMP
07_BLAD_Ichtegem visual 03_workshop

Pompentoren Ichtegem

Fase: Winnende Tender, selectie tweede ronde, VO, DO, TO, aestetische begeleiding tijdens uitvoering

Partners: Studio Pallesh, Bureau Bouwtechniek, BAS bvba

Opdrachtgever: Vlaams Bouwmeester, Gemeente Ichtegem

Jaar: 2018 – 2024

Vanuit het team Vlaams Bouwmeester is een competitie uitgeschreven voor enkele uitkijktorens binnen het project Horizon 2025. Vanuit de 50 inzendingen zijn vervolgens drie teams geselecteerd om een uitwerking te maken van de uitkijktoren bij Ichtegem.

In samenwerking met Workshop Architecten, zijn wij geselecteerd voor de uitkijktoren bij Ichtegem, een voormalige Pompentoren met een rijke historie. De Pompentoren is een uitzonderlijk gebouw in een exemplarisch landschap, met een unieke verbinding tussen architectuur en landschap. In potentie is de Pompentoren een landmark en oriëntatiepunt langs de voormalige spoorlijn 62 in West-Vlaanderen. In tegenstelling tot andere uitkijktorens in België, en binnen de context van Horizon 2025, heeft de Pompentoren een bijzonder verhaal te vertellen. Een verhaal dat gaat over de verbinding op kleine en grote schaal en over het onderdeel zijn van een groter geheel.

De oorspronkelijke Pompentoren is vanaf 1986 in onbruik geraakt. Met de transformatie tot uitkijktoren staat het behoud van het verhaal, identiteit en elegantie voorop – als bestemming op de recreatieve fietsroute G62 en sluitstuk van de parkstrip.

Zout en Zoet
Architectuur en landschap komen samen bij de Pompentoren in Eernegem. In de 19e eeuw werd er een spoorlijn tussen Torhout en Oostende aangelegd. Met het zoute-, en kalkhoudende water in de omgeving van Oostende konden de stoomlocomotieven niet gevoed worden en dus werd er gezocht naar een beter alternatief. Het water rondom Eernegem is zoet, zeer kalkarm en hierdoor veel geschikter om te gebruiken voor de locomotieven. Door deze ontdekking werd de waterput rond 1870 gegraven en de Pompentoren gebouwd. Via een 16 kilometer lange pijpleiding werd het water van Eernegem naar Oostende gevoerd.

Het verhaal tussen architectuur en landschap wordt vertaald in een ontwerp voor het toekomstige gebruik van de Pompentoren als uitkijktoren. Enerzijds blijft de toren intact en behoudt het bouwwerk zijn identiteit, anderzijds wordt er op een hedendaagse manier ingegrepen. De toegang tot de toren wordt versterkt, net zoals de verbinding tussen de waterput en de Pompentoren. Het verhaal van de historie, het landschap en het water wordt op een subtiele grafische manier verteld zonder de architectuur van de Pompentoren aan te tasten.