_BLAD_web_Bostorens5

Bostorens Bosrijk

Een ensemble van vijf woningen in een boslandschap in Bosrijk, Eindhoven. Het hof creëert de centrale semi-publieke ruimte voor de bewoners.

read more
_BLAD_web_Bostorens8
Bostorens - Angelina Nikolayeva-34
_BLAD_web_Bostorens7
Bostorens - Angelina Nikolayeva-03
_BLAD_web_Bostorens6
Bostorens - Angelina Nikolayeva-09
_BLAD_web_Bostorens3
Bostorens - Angelina Nikolayeva-02
_BLAD_web_Bostorens2
_BLAD_web_Bostorens
Bostorens - Angelina Nikolayeva-20
Bostorens - Angelina Nikolayeva-05
_BLAD_Bosrijk_maquette_web
A011_BLAD_Bosrijk_Plankaart-DO_A1_1-250_versie-06_Web-1
_BLAD_Bosrijk_hof_Web
_BLAD_Bosrijk_biodiversity_landscape_web
_BLAD_View-binnen-naar-buiten_V03_web
_BLAD_web_Bostorens5

Bostorens Bosrijk

Een ensemble van vijf woningen in een boslandschap in Bosrijk, Eindhoven. Het hof creëert de centrale semi-publieke ruimte voor de bewoners.

read more
_BLAD_web_Bostorens8
Bostorens - Angelina Nikolayeva-34
_BLAD_web_Bostorens7
Bostorens - Angelina Nikolayeva-03
_BLAD_web_Bostorens6
Bostorens - Angelina Nikolayeva-09
_BLAD_web_Bostorens3
Bostorens - Angelina Nikolayeva-02
_BLAD_web_Bostorens2
_BLAD_web_Bostorens
Bostorens - Angelina Nikolayeva-20
Bostorens - Angelina Nikolayeva-05
_BLAD_Bosrijk_maquette_web
A011_BLAD_Bosrijk_Plankaart-DO_A1_1-250_versie-06_Web-1
_BLAD_Bosrijk_hof_Web
_BLAD_Bosrijk_biodiversity_landscape_web
_BLAD_View-binnen-naar-buiten_V03_web

Fase: Winnende tender, VO, DO, Uitvoering supervisie

Partners: ML_A Architect, Kroeze Hoveniers

Opdrachtgever: Building4you developments

Jaar: 2019 -2022

Fotografie: Angelina Nikolayeva

 

Duurzaamheid. Ruimtelijke kwaliteit. Spraakmakende architectuur in een groene setting. Met deze kwaliteiten wordt Bosrijk in Eindhoven vaak beschreven. Wonen in een beeldentuin noemt men het ook wel. Het ontwerp ‘Bostorens’ bestaat uit een compacte ensemble van vijf vrijstaande, grondgebonden woningen. Elk van deze woningen is geplaatst rondom een groen collectief hof. Daarbij is een reeks in hoogte variërende volumes op een informele wijze geschakeld. Dat zorgt voor een afwisselend en sculpturaal beeld. Naar het omliggende parklandschap toe heeft het ensemble een ‘zachte’, in hoogte meanderende, bebouwingsgrens. Het doorwaadbare hof is met de omgeving verbonden door vier toe- en doorgangen die aansluiten op de bestaande wegen- en padenstructuur. De compositie van elke woning bestaat uit een hoog volume, de toren, als markering en twee lagere volumes met woonkamer en garage. De tuin ligt aan de buitenrand en grenst aan het omliggende parklandschap.

De verschillende volumes hebben een afgewogen relatie tot elkaar. Dat zorgt ervoor dat bezonning, doorzichten en uitzichten optimaal zijn. De buitenruimtes zijn met een lage afscheiding aan de buitenzijde afgekaderd van het cluster. Op die manier vormen ze een intermediair tussen woning en openbare ruimte: het boslandschap.

Het doel van het binnenhof is om een zo groen mogelijke beeld te creëren – met gelijktijdig behoud van de functionaliteit. Om dat doel te realiseren is het binnenhof zo groen mogelijk ingericht. Ook de verharding is met groene voegen uitgevoerd.

In de compositie van het maaiveld is de abstractie van de architectuur doorgezet. Met behulp van van gezaagde- en niet gezaagde keien en variatie in voegbreedtes ontstaan routes die goed te belopen zijn. Bovendien vormt het ruimtes waarin plaats is voor groen.

De groene compositie trekt het parklandschap maximaal naar binnen. Het ensemble is rondom een groenelement gepositioneerd met centraal een zitelement waar bewoners kunnen samenkomen. De gepolijste toplaag van het zitelement laat de fractie van de natuursteen zien passend bij de verharding. De vegetatie is afgestemd op het omliggende boslandschap, met schaduwminnende soorten die voorkomen op bosvloeren.

De benadering van het geheel is holistisch en circulaire. De verharding is hergebruikt, groene voegen zorgen voor infiltratie van regenwater en het tegengaan van hitte-stress. Samen met ingepaste nestvoorzieningen en het toepassen van inheemse soorten beplanting biedt dat kansen voor biodiversiteit en ecologie. Hemelwater wordt op de groene daken opgevangen, gebufferd en vertraagd afgevoerd naar het maaiveld. In het hof is op subtiele manier per woning een kolk aangebracht. Daarbij komt bij grotere hoeveelheden neerslag het water omhoog. Via de groene voegen wordt het hemelwater op een natuurlijke manier via het maaiveld afgevoerd richting de wadi die net buiten het ensemble is geplaatst.